Welkom op de taksatieschaal
 
 
Problemen weergevenBezig met laden van pagina
Zorgunie

ICF-Taksatieschaal
Julianalaan 9
4101 JA Culemborg
+31 (0) 345 53 28 66
bertreintjes@icf-taksatieschaal.nl

Welkom op de ICF-Taksatieschaal

Een nieuwe gratis APP: mijn zorgvraag in beeld


De ICF-Taksatieschaal is sinds 1992 een uniek instrument dat de hulp- en zorgvraag van mensen in beeld brengt in minuten per dag, per functie of in de zin van de veiligheid die nodig is (zorg in de directe omgeving of op afroep). Een zorgvraag inventariseren (kijken wat minimaal nodig is om iemand veilig te houden, of wat er aan ondersteuning nodig is) is arbeidsintensief. Vaak ook is het een proces. Een proces van acceptatie en (h)erkenning voor zowel zorgvragers als de mantelzorgers.

Met de gratis app van www.mijnzorgvraaginbeeld.nl kunt u inzicht krijgen hoeveel tijd dagelijks nodig is voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Is er echter sprake van gedragsproblematiek en/of intensieve aandacht, dan verwijzen wij naar de icf-taksatieschaal en ga dan naar “Ik wil een Taksatieschaal invullen” en lees de voorwaarden hiervoor.De ICF-Taksatieschaal: Hét instrument voor eigen regie en maatwerk!

Ons zorgstelsel is drastisch aan het veranderen. Gemeenten krijgen meer taken, er wordt meer verwacht van de burger en beiden zoeken naar vormen en kaders hoe dit vorm gegeven moet worden. De ICF- Taksatieschaal draagt hier aan bij en begint bij het begin. Of het nu gaat over de AWBZ, WMO, Participatiewet (werk) of Jeugdwet (Jeugdzorg), er is altijd sprake van een hoofdrolspeler die problemen ondervindt met participeren. Deze persoon neemt dit instrument als uitgangspunt, met als doel te komen tot samenspraak met de betrokken instantie/overheid.

Klik hier voor meer informatie

 

 

De ICF-Taksatieschaal is ontwikkeld i.s.m. de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit van Groningen, het Provinciaal Onderzoekscoördinatie- en adviescommissie voor Welzijn (PAW) van de Provincie Groningen, MEE Groningen, Humanitas DMH te Nieuwegein, Trajectum te Zutphen, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland te Heemstede, Lunetzorg te Duizel en Icarezorg te Hoogeveen. De Taksatieschaal is goedgekeurd door het Nederlandse WHO-FIC Collaborating Centre op conformiteit met de ICF.

Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 Gebruikersnaam
 Wachtwoord

Video

Stichting ICF-Taksatieschaal

De eigenaar van de Taksatieschaal is Stichting ICF-Taksatieschaal. De ICF-Taksatieschaal is een instrument dat wordt gebruikt om mensen te ondersteunen met een ziekte of aandoening om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

De Taksatieschaal is goedgekeurd door het Nederlandse WHO-FIC Collaborating Centre op conformiteit met de ICF, zie verder www.rivm.nl/who-fic/icf.htm

Stichting ICF-Taksatieschaal
Julianalaan 9
4101 JA Culemborg
0345 - 53 28 66
stichting@icf-taksatieschaal.nl
KVK Nummer: 59494824